You can reach us at

6-ti Septemvri str. 13
Sofia 1000, Bulgaria
 
+359 24410713

Get in touch

Polina Levieva

Producer plevieva@pushpull.bg

Stela Pavlova

Producer spavlova@pushpull.bg
Organisations

Проект и главна цел : Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на Пуш Пул Продъкшън АД

ДНЕС 31.08.2016 год., се публикува официална тръжна документация с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Дигитална кинокамерна система 1 бр.”: свали документи

Search for Director, Photographer or just a keyword.

Director: Agency: